Dotacje dla OSP

DOTACJA MDP-2023

Asortyment MDP 23 - zał. 5-1

wniosek-bierzące mdp

Do pobrania:

Asortyment Dotacji MDP 2023 r.

wniosek-bierzące mdp

wzór opisu faktury z dotacji

Do pobrania – wniosek wydatki bieżące

Do pobrania – wniosek wydatki inwestycyjne

wzór opisu faktury z dotacji

INFORMACJE DLA JEDNOSTEK KUPUJĄCYCH UBRANIA SPECJALNE LUB SAMOCHODY GBA Z DOTACJI

Jednostki OSP kupujące Ubrania Specjalne lub Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z dotacji KSRG lub MSWiA, są zobowiązane do składania zamówień zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zatwierdzonym przez KG PSP.

W przypadku zamawiania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dopuszcza się podwyższenie przez zamawiającego wartości parametrów technicznych określonych w przesłanych wymaganiach, jak również sam zakres wymagań może zostać zwiększony o dodatkowy sprzęt, bądź wyposażenie wynikające ze specyfiki chronionego terenu lub potrzeb własnych jednostki, jednak w powyższych przypadkach należy liczyć się z koniecznością własnego dofinansowania ponad kwotę 760 000,- zł (brutto). Parametry i część wyposażenia nie ujęte w wymaganiach minimalnych, np. oświetlenie pola pracy wokół pojazdu, wynikają z obowiązujących przepisów dla samochodów pożarniczych, co jest każdorazowo potwierdzane uzyskanym świadectwem dopuszczenia dla danego pojazdu.

OPZ-Ubrania-Specjalnego-dla-OSP

Minimalne-wymagania-techniczno-użytkowe-dla-GBA

Standard-wyposażenia-samochodu-dla-OSP-KSRG

Standard-wyposażenia-samochodu-GBA-dla-OSP

 

Należy również pamiętać o spełnieniu minimalnych wymagań techniczno-funkcjonalnych określonych w instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, dla radiotelefonów przewoźnych montowanych w samochodach ratowniczo-gaśniczych. Wymagania wynikające z ww instrukcji:

Minimalne-wymagania-techniczno-funkcjonalne-dla-radiotelefonów

Minimalne-wymagania-techniczno-funkcjonalne-dla-TETRA

 

WZORY DO OZNAKOWANIA ASORTYMENTU/REMONTU DOFINANSOWANEGO Z DOTACJI

Do pobrania logo na asortyment: NAKLEJKA

Do pobrania logo tablica w przypadku remontu: TABLICA

naklejka MSWiA

Tablica MSWiA

Skip to content