Dotacje dla OSP

DOTACJA MDP

Wrzesień 2022 r.

 

Asortyment dotacji: (pobierz)

wzór opisu faktury z dotacji

 

Zał. 3 do WS. 0138.2.2022_ASORTYMENT MDP-1

 

wzór opisu faktury z dotacji

 

DOTACJE KSRG I MSWIA 2021 r.

Wnioski na dotację można składać do 12 marca 2021 r. bezpośrednio do KP PSP w Opolu Lubelskim lub na adres e-mail: kp_opolelubelskie@straz.lublin.pl

Wnioski należy składać na wniosku zgodnym ze wzorem:

Do pobrania – wniosek wydatki bieżące

Do pobrania – wniosek wydatki inwestycyjne

 

Asortyment dotacji MSWiA na 2021 r.:

Zakres przedmiotowy dotacji MSWiA 2021

Asortyment dotacji KSRG na 2021 r.:

Asortyment dotacji KSRG 2021

 

INFORMACJE DLA JEDNOSTEK KUPUJĄCYCH UBRANIA SPECJALNE LUB SAMOCHODY GBA Z DOTACJI

Jednostki OSP kupujące Ubrania Specjalne lub Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z dotacji KSRG lub MSWiA, są zobowiązane do składania zamówień zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zatwierdzonym przez KG PSP.

W przypadku zamawiania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dopuszcza się podwyższenie przez zamawiającego wartości parametrów technicznych określonych w przesłanych wymaganiach, jak również sam zakres wymagań może zostać zwiększony o dodatkowy sprzęt, bądź wyposażenie wynikające ze specyfiki chronionego terenu lub potrzeb własnych jednostki, jednak w powyższych przypadkach należy liczyć się z koniecznością własnego dofinansowania ponad kwotę 760 000,- zł (brutto). Parametry i część wyposażenia nie ujęte w wymaganiach minimalnych, np. oświetlenie pola pracy wokół pojazdu, wynikają z obowiązujących przepisów dla samochodów pożarniczych, co jest każdorazowo potwierdzane uzyskanym świadectwem dopuszczenia dla danego pojazdu.

OPZ-Ubrania-Specjalnego-dla-OSP

Minimalne-wymagania-techniczno-użytkowe-dla-GBA

Standard-wyposażenia-samochodu-dla-OSP-KSRG

Standard-wyposażenia-samochodu-GBA-dla-OSP

 

Należy również pamiętać o spełnieniu minimalnych wymagań techniczno-funkcjonalnych określonych w instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, dla radiotelefonów przewoźnych montowanych w samochodach ratowniczo-gaśniczych. Wymagania wynikające z ww instrukcji:

Minimalne-wymagania-techniczno-funkcjonalne-dla-radiotelefonów

Minimalne-wymagania-techniczno-funkcjonalne-dla-TETRA

 

WZORY DO OZNAKOWANIA ASORTYMENTU/REMONTU DOFINANSOWANEGO Z DOTACJI

Do pobrania logo na asortyment: NAKLEJKA

Do pobrania logo tablica w przypadku remontu: TABLICA

naklejka MSWiA

Tablica MSWiA

Skip to content