Materiały i komunikaty

Plik do pobrania – wzór zestawienia strażaków OSP:  Zestawienie członków OSP (stan na dd.mm.rrrr)

[pdf-embedder url=”http://www.strazopolelubelskie.pl/wp-content/uploads/2023/01/prezentacja-pdf.pdf” title=”prezentacja pdf”]

 

Przedstawicieli jednostek którzy nie uczestniczyli naradzie prosimy o odbieranie wyciągów wyszkolenia swoich jednostek z SK KP PSP w Opolu Lubelskim, w celu dokonania dokładnej analizy poprawności posiadanych przez nas danych.

 

W oparciu o otrzymane wyciągi prosimy przygotować:

– dane członków OSP których należy dopisać (jeżeli w ogóle nie widnieją w zestawieniu)

– dokumentację potwierdzającą wyszkolenie ( w przypadku strażaków którzy widnieją w zestawieniu ale bez przeszkolenia pożarniczego)

– listę strażaków którzy nie są już członkami OSP

– listę strażaków którzy nie spełniają już warunków do udziału w działaniach ratowniczych ( w celu odpowiedniego ich zewidencjonowania)

 

Objaśnienia do otrzymanych materiałów :

 

do pobrania:

Prezentacja z narady z dnia 25.01.2023 r.

Standard-wyposażenia-samochodu-dla-OSP-KSRG

Normatyw wyposażenia dot. ratownictwa technicznego

Normatyw wyposażenia dot. ratownictwa wodnego

Normatyw wyposażenia torby R1

Standard-wyposażenia-samochodu-GBA-dla-OSP spoza KSRG

OPZ-Ubrania-Specjalnego-dla-OSP

USTAWA  o OSP