Zaświadczenie o działaniach ratowniczych

Wydanie Zaświadczenia o działaniach ratowniczych Straży Pożarnej
W celu uzyskania zaświadczenia należy:
1. Dokonać dokonać opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim . Jako tytuł wpłaty należy wpisać: „opłata skarbowa od zaświadczenia w KP PSP Opole Lubelskie”. 

PKO BP SA OPOLE LUBELSKIE   58 1020 3235 0000 5502 0007 3445

Za wydanie zaświadczenia obowiązuje opłata 17,00 zł.

2. Wypełnić podanie o wydanie zaświadczenia o działaniach ratowniczych Straży Pożarnej – wzór wniosku do pobrania w Sekretariacie KP PSP w Opolu Lubelskim (II piętro) lub na stronie internetowej poniżej.

3. Wypełnione podanie wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej, oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej) należy dostarczyć do KP PSP w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 25, 24-300 Opole Lubelskie.

4. Zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni drogą pocztową, przy czym istnieje możliwość wcześniejszego odbioru osobistego w Sekretariacie Komendy, po wyrażeniu takiej woli.

Podstawa prawna pobierania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330)

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

1. PODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA          (doc)

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3. OPŁATA SKARBOWA

[pdf-embedder url=”http://www.strazopolelubelskie.pl/wp-content/uploads/2019/07/PODANIE-ws-ZDARZENIA.pdf” title=”PODANIE ws ZDARZENIA”]

[pdf-embedder url=”http://www.strazopolelubelskie.pl/wp-content/uploads/2021/01/Klauzula-informacyjna-zaswiadczenie.pdf” title=”Klauzula informacyjna zaświadczenie”]

[pdf-embedder url=”http://www.strazopolelubelskie.pl/wp-content/uploads/2021/01/Oplata-skarbowa-od-zaswiadczenia.pdf” title=”Opłata skarbowa od zaświadczenia”]