Kierownictwo

p.o. Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu Lubelskim
st. kpt. mgr inż. Sebastian PYĆ

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu Lubelskim
st. kpt. mgr inż. Marcin JARGIEŁO