Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim

Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy:
tel. 81 827-20-08 wewn. 104

Naczelnik wydziału
mł. kpt. mgr inż. Bartłomiej MYSZAK,  tel. 695 411 241 

Zastępca naczelnika wydziału
kpt. mgr inż. Marcin JARGIEŁO

Dyżurny Operacyjny
st. kpt. inż. Mariusz MATYSIAK
kpt. mgr inż. Artur ABRAMOWICZ
mł. kpt. inż. Hubert GOZDUR

Starszy dyżurny stanowiska kierowania
st. asp. mgr Stanisław KAMELA

mł. asp. Tomasz TYLUŚ

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP     w Opolu Lubelskim:
tel. 81 827-20-08 wewn. 124
tel. 81 827-20-98
tel. 998 (numer alarmowy)
e-mail: psk_opolelubelskie@straz.lublin.pl
___________________________________________________________________________________

Sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych
tel. 81 827-20-08 wewn. 109
st. asp. Grzegorz PYSKA
mgr inż. Joanna WICHA
___________________________________________________________________________________

Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych
tel. 81 827-20-08 wewn. 115
kpt. mgr Rafał DOBRACZYŃSKI
mgr Anna KUREK

Sekretariat
tel. 81 827-20-08 wewn. 103
___________________________________________________________________________________

Samodzielne Stanowisko ds. finansowych
tel. 81 827-20-08 wewn. 105
Główny księgowy
st. str. mgr Justyna ADAMCZYK
___________________________________________________________________________________

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA
tel. 81 827-20-08 wewn. 107


Dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
bryg. mgr inż. Paweł DZIKOWSKI

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
st. kpt. mgr inż. Krzysztof SIEMBIDA
___________________________________________________________________________________

Skip to content