Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim

Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy:
tel. 81 827-20-08 wewn. 104 lub tel. służb. 695 411 241

Naczelnik wydziału
mł. kpt. mgr inż. Bartłomiej MYSZAK 

Zastępca Naczelnika wydziału
kpt. mgr inż. Marcin JARGIEŁO
________________________________________________

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim:
tel. 81 827-20-08 wewn. 124
tel. 81 827-20-98
tel. 998 (numer alarmowy)
e-mail: psk_opolelubelskie@straz.lublin.pl

Dyżurni Stanowiska Kierowania:
st. kpt. inż. Mariusz MATYSIAK
st. kpt. mgr Artur SKRZYPEK
kpt. mgr inż. Artur ABRAMOWICZ
st. asp. inż. Hubert GOZDUR
mł. asp. mgr Stanisław KAMELA
___________________________________________________________________________________

Sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych
tel. 81 827-20-08 wewn. 109
asp. Grzegorz PYSKA
Joanna WICHA
___________________________________________________________________________________

Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych
tel. 81 827-20-08 wewn. 115
kpt. mgr Rafał DOBRACZYŃSKI
mgr Anna KUREK

Sekretariat
tel. 81 827-20-08 wewn. 103
___________________________________________________________________________________

Samodzielne Stanowisko ds. finansowych
tel. 81 827-20-08 wewn. 105
Główny Księgowy
str. mgr Justyna ADAMCZYK
___________________________________________________________________________________

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA
tel. 81 827-20-08 wewn. 107


Dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
bryg. mgr inż. Paweł DZIKOWSKI

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
st. kpt. mgr inż. Krzysztof SIEMBIDA
___________________________________________________________________________________

Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy:
tel. 81 827-20-08 wewn. 104 lub 695 411 241

Naczelnik wydziału
mł. kpt. mgr inż. Bartłomiej MYSZAK 

Zastępca Naczelnika wydziału
kpt. mgr inż. Marcin JARGIEŁO
________________________________________________

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim:
tel. 81 827-20-08 wewn. 124
tel. 81 827-20-98
tel. 998 (numer alarmowy)
e-mail: psk_opolelubelskie@straz.lublin.pl

Dyżurni Stanowiska Kierowania :
st. kpt. inż. Mariusz MATYSIAK
st. kpt. mgr Artur SKRZYPEK
kpt. mgr inż. Artur ABRAMOWICZ
st. asp. inż. Hubert GOZDUR
mł. asp. mgr Stanisław KAMELA
___________________________________________________________________________________

Sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych
tel. 81 827-20-08 wewn. 109
asp. Grzegorz PYSKA
Joanna WICHA
___________________________________________________________________________________

Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych
tel. 81 827-20-08 wewn. 115
kpt. mgr Rafał DOBRACZYŃSKI
mgr Anna KUREK

Sekretariat
tel. 81 827-20-08 wewn. 103
Wioletta SOCHAJ
___________________________________________________________________________________

Samodzielne Stanowisko ds. finansowych
tel. 81 827-20-08 wewn. 105
Główny Księgowy
str. mgr Justyna ADAMCZYK
___________________________________________________________________________________

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA
tel. 81 827-20-08 wewn. 107


Dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
bryg. mgr inż. Paweł DZIKOWSKI

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
st. kpt. mgr inż. Krzysztof SIEMBIDA
___________________________________________________________________________________