Włączenie OSP w Wólce Polanowskiej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i wręczenie promes jednostkom OSP na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Decyzją nr III/120 KSRG z dniem 27 czerwca 2019 r. włączył Ochotniczą Straż Pożarną w Wólce Polanowskiej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W dniu 6 października 2019 r. w uroczystej ...