Zgłoś instalację fotowoltaiczną o mocy powyżej 6,5 kW

[pdf-embedder url=”http://www.strazopolelubelskie.pl/wp-content/uploads/2022/03/Zawiadomienie-instalacja-fotowoltaiczna_wzor_dla_INWESTORA-2021.pdf”]

Zawiadomienie-instalacja-fotowoltaiczna_wzor_dla_INWESTORA-2021

Zgodnie z Art. 29 ust. 4 pkt 3c Ustawy Prawo Budowlane, do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w Art. 56 ust. 1a. Powyżej znajduję się wzór zawiadomienia/zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej.