Statystyki

Informacja ze zdarzeń powstałych na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim (powiat opolski):
                                                           2019 r.                    2020 r.

                                                  392                          365
Pożary

                                                 407                          608
Miejsce zagrożenia

                                                   31                             28 
Alarmy fałszywe

Łączna liczba zdarzeń:                   830                         1001

 

 

 

 

Do pobrania:

 

Skip to content