Szkolenia OSP

KP PSP w Opolu Lubelskim organizuje

szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych (numer kursu 2.2023)

w dniach 07.10.2023 r. – 25.11.2023 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim,

zgodnie z Programem szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z 2022 r., w wymiarze 64 godzin teorii które stanowić będzie 56 godzin przeprowadzone w formie e-learningu, 69 godzin praktyki oraz 5 godzin egzamin.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
–  Ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat,
–  Skierowanie na szkolenie,
– Ważne badania lekarskie – kandydata na strażaka zgodnie z § 3 ust. 1
rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie
przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika
ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka
ratownika ochotniczej straży pożarnej.

Wypełnione i podpisane karty skierowania (obowiązujący nowy wzór od 2022r. dostępny do pobrania poniżej) osób chętnych na szkolenie, należy dostarczyć do KP PSP w Opolu Lubelskim do dnia 30.09.2023 r. do godziny 15.

Wzór karty skierowania do pobrania:  Karta_zgłoszenia_-_kurs_podstawowy POSP 2.2023 wersja edytowalna

Karta_zgłoszenia_-_kurs_podstawowy POSP 2.2023
Lista osób zakwalifikowanych zostanie  opublikowana na stronie KP PSP Opole Lubelskie (adres strony https://www.strazopolelubelskie.pl/szkolenia-osp/) do dnia 03.10.2023 r.

 

Spotkanie organizacyjne słuchaczy i rozpoczęcie e-learningu wraz z szkoleniem BHP odbędzie się w dniu 07.10.2023 r. o godz. 9:00 w KP PSP  w Opolu Lubelskim – obecność obowiązkowa.

 

Zajęcia stacjonarne praktyczne na terenie Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim od dnia 22.10.2023 r. do 19.11.2023 r. (w soboty i niedziele w godzinach 9-18)

Przewidywany termin egzaminu końcowego w dniu 25 listopada 2023 r. od godziny 9.00.

 

 

 

 

 

Plan szkolenia podstawowego 1/2023   – SZKOLENIE HISTORYCZNE

2. Plan szkolenia OSPP na stronę 1.2023

 

PONIŻEJ PREZENTUJEMY LISTĘ ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW NA SZKOLENIE  dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych organizowane w dniach 18 czerwca – 13 lipca 2023 roku.         (plik PDF 2-strony).

Wstępnie zakwalifikowano 50 OSÓB.

Lista osób na kurs podstawowy 1.2023

Spotkanie organizacyjne strażaków zakwalifikowanych na powyższe szkolenia odbędzie się 18 czerwca 2023 r. o godz. 9:00.

Obecność osób obowiązkowa!!!!!

 

LINK REJESTRACYJNY NA PLATFORMĘ E-LEARNINGOWĄ:

https://elearning.lubelskie.straz.gov.pl/rejestracja/?token=b8Uu4Fw6Ql6Kl3Mn5Yn6

 

Plan szkoleń w 2023 r.

 

– 20 stycznia             – szkolenie z metodyki BHP dla naczelników OSP – 5 godz.

– 1- 2 kwietnia          – szkolenie dla kierujących działaniami ratowniczymi (dowódców OSP) – 35 godz.

– 15- 16 kwietnia       – szkolenie dla kierujących działaniami ratowniczymi (dowódców OSP) – 35 godz.

– 21-23 kwietnia       – szkolenie naczelników OSP – 17 godz.

– 26 czerwiec – 13 lipiec   – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – 133 godz. (szkolenie w dni: pon-pt)

  • 26,27,28,29,30 czerwca, 03,04,05,06 lipca – zajęcia praktyczne
  • 7,10,11,12 lipca –  ćwiczenie w komorze dymowej
  • 13 lipiec  –  egzamin

-październik – listopad   –  szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – 133 godz. ( szkolenie w weekendy)

 

 

SZKOLENIE  PODSTAWOWE DLA STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

 

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych,  organizowane są zgodnie z Programem szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z 2022 r., w wymiarze 64 godzin teorii 69 godzin praktyki i 5 godzin egzamin. Teoria przeprowadzona zostanie w formie e-learningu, zajęcia praktyczne w KP PSP w Opolu Lubelskim.

Szkolenie odbędzie się w soboty i niedziele, start zajęć praktycznych 01.10.2022 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • Ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat,
  • Skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • Ważne badania lekarskie.

 

http://www.strazopolelubelskie.pl/wp-content/uploads/2022/09/instrukcja-elerningu-kurs-podstawowy2022.pdf

Adres e-lerningu:       https://elearning.lubelskie.straz.gov.pl/

 

SZKOLENIE z zakresu RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

 

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla druhów którzy będą chcieli odbyć szkolenie kierujących działaniami ratowniczymi, a szkolenie podstawowe ukończyli przed 2015 r.

Wymagania:

– wiek miedzy 18 a 65 lat.

– ukończone szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP.

– ważne badania lekarskie.

Skip to content