Próba bicia Rekordu w prowadzeniu RKO

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim przyłączył się do ogólnopolskiej próby bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. Więcej informacji zakładka: Krwiodawstwo

„Strażak uczy ratować” w Opolu Lubelskim

W dniu 14 września br. w godz. 900 – 1500 w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim odbyło się szkolenie w ramach I edycji kampanii edukacyjnej dedykowanej dla nauczycieli z województwa lubelskiego "Strażak uczy ratować". Szkolenie obejmowało dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz ...