Ćwiczenia „Las 2021”

W dniu 17 września 2021 r. na obszarze lasu kompleksu Kleniewo – Leśnictwo Kleniewo, Nadleśnictwo Kraśnik odbyły się ćwiczenia zgrywające dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu opolskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pod nazwą „LAS 2021”. Ćwiczenia rozpoczęły się sprawdzeniem procedury alarmowania jednostek i przyjazdu do miejsca koncentracji sił i środków, gdzie odbyło się szkolenie teoretyczne. Podczas szkolenia teoretycznego przypomniano strażakom podstawowe zasady i przepisy bhp podczas akcji ratowniczo-gaśniczych w szczególności stosowanie środków ochrony indywidualnej, omówiono taktykę gaszenia pożarów lasów a także zasady prowadzenia korespondencji radiowej.

W trakcie szkolenia teoretycznego dyżurny SKKP w Opolu Lubelskim otrzymał zgłoszenie, że na obszarze leśnym przy drodze pali się ok. 2 ha lasu iglastego. Zdarzeniu towarzyszy porywisty wiatr. Pożar rozprzestrzenia się w kierunku oddziału nr 96 oraz drogi gminnej w m. Pomorze. W międzyczasie nieopodal lasu doszło do wypadku samochodu osobowego. Kierowca pojazdu nie zachowując ostrożności na drodze, zaciekawiony powstaniem pożaru wjechał do rowu. W wyniku wypadku kierowca oraz pasażerowie zostali ranni.

To był tylko scenariusz powiatowych ćwiczeń dla strażaków z jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Zadaniem dla uczestników szkolenia było :

  1. przeprowadzenie analizy sytuacji oraz prognozowanie jej rozwoju,
  2. powołanie sztabu akcji,
  3. opracowanie planu działania na terenie akcji ,
  4. kompleksowa realizacja zadań logistycznych ,
  5. wypracowanie zamiaru taktycznego ;

– naliczenie sił i środków do zlikwidowania pożaru i zagrożenia,

– zapewnienie łączności dowodzenia i współdziałania,

– przygotowanie rozkazu dowódcy akcji i jego wdrożeni

Celem ćwiczeń było podniesienie poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczych.