Wstrzymanie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

W związku z występującą na terenie kraju sytuacją epidemiczną związaną z Covid-19 od dnia dzisiejszego (08.11.2021 r.) do odwołania Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie wstrzymuje realizacje testów w stacjonarnej komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzanych w ramach „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” .

W związku z powyższym zaplanowane na 15-18.11.2021 r. ćwiczenia w komorze dymowej nie odbędą się, jak również odwołany zostaje egzamin końcowy szkolenia.

Nowe terminy ćwiczenia i egzaminu zostaną zaplanowane i ogłoszone po wznowieniu możliwości realizacji testów w stacjonarnej komorze dymowej KW PSP w Lublinie.