Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

21 maja 2021 roku zakończył się egzaminem sprawdzającym kurs podstawowy strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Zajęcia szkoleniowe prowadzone były na sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. 126-godzinny kurs przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi „Zasadami organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”  zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zgodnie z zasadami dotyczącymi sposobu realizacji szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych w okresie pandemii COVID-19. Kurs rozpoczął się w dniu 29 marca 2021 r. Szkolenie ukończyło 28 strażaków
z terenu powiatu opolskiego.

W trakcie trwania szkolenia szczegółowo omówiono między innymi następujące zagadnienia:

– sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy,

– sprzęt i armatura do podawania wody i piany,

– ubrania ochronne,

– sprzęt ochrony dróg oddechowych,

– formy działań gaśniczych,

– środki gaśnicze,

– ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów

– wypadki drogowe – statystyka i przyczyny,

– budowa pojazdów samochodowych,

– hydrauliczne urządzenia ratownicze,

– organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach,

– metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,

– postępowanie ratownicze w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych,

– postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

 

Tekst i zdjęcia KP PSP Opole Lubelskie