Zakończenie szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych

25 listopada 2023 r. zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Uczestnikami szkolenia były druhny i druhowie jednostek OSP z terenu powiatu opolskiego.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych opracowanym przez Komendanta Głównego PSP
i zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 4 marca 2022 r.

Podczas szkolenia trwającego od 7 października 2023 r. słuchacze zgłębili wiedzę o budowie i obsłudze sprzętu ratowniczego, armatury wodnej oraz wyposażenia osobistego ratowników. Poznali zagadnienia ceremoniału pożarniczego, środków łączności, procesu spalania, a także taktyki działań gaśniczych i ratowniczych. Ponadto każdy z uczestników szkolenia przeszedł praktyczny test w komorze dymowej oraz kurs współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Proces szkolenia kursantów został zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym, który z wynikiem pozytywnym zdały 43 osoby. Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim. Zakończenie szkolenia przypieczętowano wręczeniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Gratulujemy uzyskania kwalifikacji niezbędnych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Rafał Dobraczyński