Zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków OSP.

W dniu 10 kwietnia 2019 roku miało miejsce uroczyste zakończenie kursu podstawowego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

33 strażaków OSP otrzymało zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego. Zajęcia szkoleniowe prowadzone były na sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. 126-godzinny kurs przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi „Zasadami Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych” z 17 listopada 2015 r.  Kurs trwał od 16 lutego do 6 kwietnia br.

W trakcie trwania szkolenia szczegółowo omawiono między innymi następujące zagadnienia:

– sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy,

– sprzęt i armatura do podawania wody i piany,

– ubrania ochronne,

– sprzęt ochrony dróg oddechowych,

– formy działań gaśniczych,

– środki gaśnicze,

– ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów

– wypadki drogowe – statystyka i przyczyny,

– budowa pojazdów samochodowych,

– hydrauliczne urządzenia ratownicze,

– organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach,

– metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,

– postępowanie ratownicze w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych,

– postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.