Uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie do zakupu samochodów w Janowie Lubelskim

 

25 marca 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim odbyło się uroczyste wręczenie promes jednostkom OSP na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2023 r. z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, opolskiego i puławskiego.

Środki  na zakup pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, samorządów terytorialnych oraz z jednostek OSP.

Dzięki tym środkom  zakupionych zostanie 11 pojazdów: 4 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze i 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łączna wartość szacunkowa pojazdów to 7,5 mln złotych.

Uroczystego wręczenia promes dokonał nadbryg. Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie  w asyście Pana Michała Wójcika Przewodniczącego  Rady Nadzorczej WFOSiGW w Lublinie, Pana Andrzeja Misztala Zastępcy Prezesa  Zarządu  WFOSiGW w Lublinie, Pana Sylwestra Tułajewa Posła na Sejm RP, Pana Grzegorza Czeleja Senatora RP, Pana Stanisława Gogacza Senatora RP oraz Pana Michała Moskala Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów

W dniu dzisiejszym zostały wręczone promesy jednostkom OSP na zakup:

Powiat janowski:

 1. OSP Łada – lekki samochód ratowniczo-gaśniczy;
 2. OSP Potok Wielki – lekki samochód ratowniczo-gaśniczy;
 3. OSP Stojeszyn – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;
 4. OSP Ujście – lekki samochód ratowniczo-gaśniczy;

Powiat kraśnicki:

 1. OSP Olbięcin – lekki samochód ratowniczo-gaśniczy;
 2. OSP Polichna – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;

Powiat opolski:

 1. OSP Braciejowice – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;
 2. OSP Wandalin – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;

Powiat puławski:

 1. OSP Gołąb – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;
 2. OSP Rzeczyca – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;
 3. OSP Żyrzyn – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;

Pozyskane dofinansowanie umożliwi w województwie lubelskim zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 62 jednostki OSP. Ich łączna szacunkowa wartość to ok. 45 mln. zł.