Transmisja online – konsultacje społeczne projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej, z udziałem Komendanta Głównego PSP

Transmisja online – konsultacje społeczne projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej, z udziałem Komendanta Głównego PSP