Szkolenia OSP

II EDYCJA SZKOLENIA 2019

PODSTAWOWEGO DLA STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

W związku ze zmianami organizacyjnymi w KP PSP w Opolu Lubelskim informujemy że uległ zmianie system szkolenia z „weekendowego” na tryb ciągły w dni robocze łącznie 8 dni.

Termin szkolenia: 21-25.10.2019 i 28-30.10.2019 r.

Komora dymowa: 1 grupa – 12.11.2019 r., druga grupa – 13.11.2019 r. 

Egzamin końcowy: 16.11.2019 r.

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych,  zorganizowane zostanie zgodnie z Programem szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z 2015 r., w wymiarze 57 godzin teorii 65 godzin praktyki i 6 godzin egzamin. Teoria przeprowadzona zostanie w formie e-learningu, zajęcia praktyczne w KP PSP w Opolu Lubelskim.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • Ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat,
  • Skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • Ważne badania lekarskie.

PLAN SZKOLENIA

plan szkolenia

Do pobrania -> plan szkolenia