Szkolenia OSP

SZKOLENIE 2020

PODSTAWOWE DLA STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

15.02.2020r. rozpoczyna się szkolenie podstawowe dla strażaków OSP, organizowane przez KP PSP w Opolu Lubelskim. Zajęcia będą prowadzone w soboty i niedziele. Egzamin końcowy planowany jest na 21.03.20120r. Liczba miejsc: 20, w przypadku dużej ilości zgłoszeń druga edycja kursu odbędzie się październiku.

Termin składania kart skierowania do KP PSP w Opolu Lubelskim na kurs: do 07.02.2020 r.

do pobrania ->WZÓR karty skierowania <-do pobrania

Termin szkolenia: 15.02.2020 r. -21.03.2020 r.

Komora dymowa: 19.03.2020 r. (czwartek), termin poprawkowy 20.03.2020 r. (piątek) terminy ćwiczeń w komorze mogą ulec zmianie

Egzamin końcowy: 21.03.2020 r.

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych,  zorganizowane zostanie zgodnie z Programem szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z 2015 r., w wymiarze 57 godzin teorii 65 godzin praktyki i 6 godzin egzamin. Teoria przeprowadzona zostanie w formie e-learningu, zajęcia praktyczne w KP PSP w Opolu Lubelskim.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • Ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat,
  • Skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • Ważne badania lekarskie.

PLAN SZKOLENIA

Do pobrania -> plan szkolenia