Szkolenia OSP

 

SZKOLENIE KIEROWCÓW KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

Zajęcia w dniu 01 -02 grudnia 2022 r. rozpoczynają się o godzinie 16.00.

Zajęcia w dniach 03 – 04 grudnia 2022 r. rozpoczynają się o godzinie 9.00.

Wszystkie zgłoszone osoby zostały zakwalifikowane na kurs.

 

 

SZKOLENIE  PODSTAWOWE DLA STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

 

Ćwiczenie w komorze dymowej odbędzie się w dniach:

26.10.2022 r. , 27.10.2022, 28.10.2022 r. na miejscu należy być na godz. 8:30 w

Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,  Antoniny Grygowej 8, 20-234 Lublin

Dla wszystkich uczestników kursu podstawowego – Szkolenie LPR odbędzie się 29.10.2022 r. o godz. 16:00 w KP PSP w Opolu Lubelskim.

Egzamin o godz. 9:00 dnia 05.11.2022 r. w KP PSP w Opolu Lubelskim

Link rejestracyjny:

https://elearning.lubelskie.straz.gov.pl/rejestracja/?token=m3Vy5Me1Gn7Cx7Yy7Li1

 

instrukcja elerningu kurs podstawowy2022

 

http://www.strazopolelubelskie.pl/wp-content/uploads/2022/09/instrukcja-elerningu-kurs-podstawowy2022.pdf

 

Adres e-lerningu:       https://elearning.lubelskie.straz.gov.pl/

 

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 10.09.2022 r.

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych,  organizowane są zgodnie z Programem szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z 2022 r., w wymiarze 64 godzin teorii 69 godzin praktyki i 5 godzin egzamin. Teoria przeprowadzona zostanie w formie e-learningu, zajęcia praktyczne w KP PSP w Opolu Lubelskim.

Szkolenie odbędzie się w soboty i niedziele, start zajęć praktycznych 01.10.2022 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • Ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat,
  • Skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • Ważne badania lekarskie.

do pobrania ->WZÓR karty skierowania <-do pobrania

karta skierowania 2022

Skierowania należy dostarczyć do KP PSP w Opolu Lubelskim do 10.09.2022r.

 

PLAN SZKOLENIA

 

2. Plan szkolenia OSPPD do rozkazu Komendanta Powiatowego 2022

 

SZKOLENIE z zakresu RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

KP PSP w Opolu Lubelskim nie palnuje przeprowadzenia szkolenia ratownictwa technicznego w 2022 r.  ze względu na małą ilość chętnych w 2021 r.

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla druhów którzy będą chcieli odbyć szkolenie kierujących działaniami ratowniczymi, a szkolenie podstawowe ukończyli przed 2015 r.

Wymagania:

– wiek miedzy 18 a 65 lat.

– ukończone szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP.

– ważne badania lekarskie.

do pobrania ->WZÓR karty skierowania <-do pobrania

 

Informacje dotyczące szkolenia które odbyło się w dniach 26-29.08.2021 r. zamieszczane są pod linkiem : http://www.strazopolelubelskie.pl/szkolenie-z-zakr…twa-technicznego/

Skip to content