„Strażak Uczy Ratować”

W dniu 6 czerwca br. w godz. 900 – 1500 w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim odbyło się szkolenie w ramach I edycji kampanii edukacyjnej dedykowanej dla nauczycieli z województwa lubelskiego „Strażak uczy ratować”.

Szkolenie obejmowało dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej
i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.

Było to pierwsze szkolenie organizowane w KP PSP w Opolu Lubelskim
w ramach I edycji kampanii edukacyjnej dedykowanej dla nauczycieli
z województwa lubelskiego.
W sumie wszystkich szkoleń ma być 6 do końca 2018 r., a w planach jest przeszkolenie ok. 100 nauczycieli z powiatu opolskiego.

Szkolenie było prowadzone  przez  mł. ogn. Stanisława Kamelę  Powiatowego Koordynatora Ratownictwa Medycznego w Opolu Lubelskim oraz Pawła Górkę –  ratownika medycznego.