„Strażak uczy ratować” w Opolu Lubelskim

W dniu 14 września br. w godz. 900 – 1500 w Komendzie Powiatowej PSP
w Opolu Lubelskim odbyło się szkolenie w ramach I edycji kampanii edukacyjnej dedykowanej dla nauczycieli z województwa lubelskiego „Strażak uczy ratować”.

Szkolenie obejmowało dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej
i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.

W szkoleniu udział wzięło 15 nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu Lubelskim, Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim, Szkół Podstawowych z Poniatowej, Niezabitowa i Kowali.

Było to kolejne szkolenie organizowane w KP PSP w Opolu Lubelskim
w ramach I edycji kampanii edukacyjnej dedykowanej dla nauczycieli z województwa lubelskiego. W sumie wszystkich szkoleń ma być 6 do końca 2018 r.

Szkolenie prowadził mł. asp. Stanisława Kamela – Powiatowy Koordynatora Ratownictwa Medycznego w Opolu Lubelskim.