„Strażak uczy ratować” w Opolu Lubelskim

W dniu 12 grudnia br. w godz. 900 – 1500 w Komendzie Powiatowej PSP
w Opolu Lubelskim odbyło się szkolenie w ramach I edycji kampanii edukacyjnej dedykowanej dla nauczycieli z województwa lubelskiego „Strażak uczy ratować”.

Szkolenie obejmowało dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.

W szkoleniu udział wzięło 18 nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 1 w Opolu Lubelskim, Szkół Podstawowych w Boiskach, Poniatowej, Łaziskach, Niezabitowie, Kowali, Braciejowicach, Skokowie, Pusznie Godowskim, Kraczewicach, Poniatowej Wsi, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu Lubelskim i Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim.

Było to kolejne szkolenie organizowane w KP PSP w Opolu Lubelskim w ramach I edycji kampanii edukacyjnej dedykowanej dla nauczycieli z województwa lubelskiego. W sumie wszystkich szkoleń ma być 6 do końca 2018 r.

Szkolenie prowadzili ratownicy medyczni z Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.