Statystyka zdarzeń za 2022 rok

W 2022 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. brały udział w 1037 zdarzeniach, w tym:

  • miejscowe zagrożenia 672 (65 % ogółu zdarzeń),
  • pożary 325 (31 % ogółu zdarzeń),
  • fałszywe alarmy 40 (4 % ogółu zdarzeń).

Straty materialne powstałe w wyniku zaistniałych zdarzeń na terenie powiatu opolskiego w 2022 roku oszacowano na łączną kwotę 6 mln 446 tys. zł, a wartość mienia uratowanego na kwotę 19 mln 71 tys. zł.

W 2022 roku w zaistniałych zdarzeniach  odnotowano 10 ofiar śmiertelnych  w 2021 r. odnotowano 5 ofiar (brak ofiar śmiertelnych w pożarach).

W porównaniu do 2021 roku ogólna ilość zdarzeń zaistniałych w 2022 roku zmniejszyła się o 27 % (spadek o 392 zdarzenia). Według rodzaju zdarzenia odnotowano zmiany :

  • w pożarach wzrost o 96 zdarzeń tj. 42 %,
  • w fałszywych alarmach wzrost o 7 zdarzeń, tj. 21 %,
  • w miejscowych zagrożeniach spadek o 495 zdarzeń tj. 42 %

 

Szczegółowy dotyczące statystyki zdarzeń przestawiają poniższe wykresy: