Spotkanie ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dniu 28 listopada 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim odbyło się spotkanie z Prezesami, Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendantami Gminnymi Ochrony Przeciwpożarowej, pracownikami prowadzącymi sprawy ppoż. w gminach
z terenu powiatu opolskiego  i przedstawicielami ZOP ZOSP RP w Opolu Lubelskim.

Spotkaniu przewodniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim bryg. Piotr Ołówek.

W trakcie spotkania poruszano zagadnienia:

– dotacji dla jednostek OSP KSRG i MSWiA za rok 2017 i na rok 2018

– podsumowanie inspekcji operacyjnej OSP przeprowadzonych w roku 2017

– planowanych kursów dla strażaków OSP w roku 2018

– współpracy ze strażakami  OSP podczas prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych

– organizacji zawodów dla OSP w roku 2018

– akcji informacyjno – edukacyjnych „Kręci mnie bezpieczeństwo” i „Czad i ogień. Obudź czujność”.