Przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP Trzciniec

W dniu 14 sierpnia 2022 r. w Trzcińcu (gm. Chodel) miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji przekazania lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GLBA na podwoziu marki IVECO dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym m.in. Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, Poseł na Sejm RP Sławomir Skwarek, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Tomasz Podkański.

Uroczystego wręczenia aktu przekazania samochodu  dokonał st. bryg. Tomasz Podkański – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.

Zakup samochodu został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Gminy Chodel. Pozyskany wóz przyczyni się do wzmocnienia ochrony pożarniczej w gminie, zwiększenia zdolności operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu, a także znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa lokalnych i okolicznych mieszkańców, zgodnie z zasadą:
„Bogu na Chwałę i ludziom na pożytek”.

 

 

tekst: st. kpt. Rafał Dobraczyński

zdjęcia: „Wspólnota opolska”