Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719) właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W związku z powyższym w funkcjonariusze KP PSP  uczestniczą w ćwiczeniach sprawdzających praktyczną organizacje i warunki ewakuacji, zgodnie ze zgłoszeniami przesyłanymi przez osoby zarządzające ewakuacją.  Podczas ćwiczeń prowadzone są również pogadanki na temat kampanii „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”, omawiane są zagrożenia od tlenku węgla i sposoby jego powstawania, zasady zachowania się podczas pożaru oraz informacje dotyczące bezpiecznych ferii. Ponadto w niektórych ćwiczeniach biorą również udział zastępy OSP.