Pożegnanie ze służbą Zastępcy komendanta powiatowego PSP w Opolu Lubelskim st. bryg. Zbigniewa Zielonki

 

W dniu 24 lutego 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Zastępcy komendanta powiatowego PSP w Opolu Lubelskim przez st. bryg. mgr inż. Zbigniewa Zielonkę.

W zbiórce uczestniczyli: Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Zmarz, Starosta Opolski Dariusz Piotrowski, burmistrzowie, wójtowie i inni przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, Komendant Powiatowy Policji w Opolu Lubelskim, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Oplu Lubelskim, komendanci miejscy i powiatowi jednostek PSP z województwa lubelskiego, przedstawiciele emerytów pożarnictwa oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotrowi Zmarzowi przez dowódcę uroczystości st. kpt. Kamila Młyńca. Po powitaniu zaproszonych gości, zgodnie z ceremoniałem, nastąpiło odczytanie decyzji o odwołaniu ze stanowiska Zastępcy komendanta powiatowego PSP w Opolu Lubelskim oraz złożenie meldunku o zdaniu obowiązków służbowych Zastępcy komendanta powiatowego PSP w Opolu Lubelskim.
Ustępujący Zastępca komendanta podziękował wszystkim zebranym za współpracę, wsparcie i pomoc w trakcie pełnionej służby.
W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście którzy dziękowali za dotychczasową współpracę odchodzącemu ze służby Zastępcy komendanta powiatowego PSP w Opolu Lubelskim oraz życzyli pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń oraz wielu lat w dobrym zdrowiu.
Obowiązki Zastępcy komendanta powiatowego PSP w Opolu Lubelskim zostały powierzone kpt. mgr inż. Marcinowi Jargieło – dotychczasowemu Zastępcy naczelnika Wydziału operacyjno-rozpoznawczego tut. komendy.