Pożegnanie ze służbą bryg. mgr inż. Piotra Ołówka

31 stycznia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu Lubelskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim przez  bryg. mgr inż. Piotra Ołówka.

W uroczystej zbiórce uczestniczyli: Lubelski Komendant Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Grzegorz Alinowski, Starosta Opolski Dariusz Piotrowski,  Burmistrzowie, Wójtowie i inni przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim, Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie, komendanci powiatowi PSP województwa lubelskiego, kapelan powiatowy strażaków, przedstawiciele emerytów pożarnictwa, oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiego PSP  st. bryg. mgr inż. Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości. Po powitaniu zaproszonych gości zgodnie z ceremoniałem nastąpiło odczytanie decyzji o odwołaniu ze stanowiska komendanta powiatowego PSP, pożegnanie dotychczasowego Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim bryg. mgr inż. Piotra Ołówka ze sztandarem i zdanie obowiązków służbowych Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim.

Ustępujący komendant podziękował wszystkim zebranym  za współpracę, wsparcie i pomoc w trakcie pełnionej służby. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście którzy dziękowali za dotychczasową współpracę odchodzącemu komendantowi oraz  życzyli pomyślności
w realizacji życiowych zamierzeń oraz wielu lat w dobrym zdrowiu.

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP powierzył od dnia 01 lutego 2019 r. pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim bryg. mgr inż. Dariuszowi Popkowi.

 

Zdjęcia: Agnieszka Ciekot „Wspólnota Opolska”