Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim

2 czerwca 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim odbył się uroczysty apel w związku z powołaniem na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim mł. bryg. Piotra Ołówka.

Uroczystość tą swoją obecnością zaszczycili m.in. : Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski, Starosta Powiatu Opolskiego Zenon Rodzik, Komendant Powiatowy Policji w Opolu Lubelskim insp. Krzysztof Oszust, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk. Jacek Wróbel, Komendant Miejski PSP w Chełmie bryg. Zbigniew Raźniewski, Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz kanonik Adam Lemieszek, Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak, Sekretarz Gminy Opole Lubelskie Dariusz Turzyniecki.

Uroczyste powołanie komendanta powiatowego odbyło się zgodnie z obowiązującymi zasadami ceremoniału strażackiego. Decyzję o powołaniu na stanowisko wręczył osobiście Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – st. bryg. Grzegorz Alinowski.

Na zakończenie, przybyli goście w krótkich wystąpieniach gratulowali nowo powołanemu komendantowi życząc owocnej pracy. Były kwiaty uściski rąk i ciepłe słowa. mł. bryg. Piotr Ołówek służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1989 r. w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Po ukończeniu szkoły w 1991 r. podjął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Chełmie. W roku 1997 ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W roku 2003 ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku ekonomika i organizacja ratownictwa. W roku 2011 na Politechnice Lubelskiej ukończył studia podyplomowe.

W uznaniu zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych został wielokrotnie odznaczony i wyróżniony, m. in.: Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym, Srebrnym, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.