nadbryg. Grzegorz Alinowski, st. bryg. Sławomir Kowalczyk, bryg. Dariusz Popek

Powierzenie pełnienia obowiązków komendanta powiatowego PSP w Opolu Lubelskim

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Grzegorz Alinowski powierzył z dniem 3 marca 2022 roku pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Opolu Lubelskim – st. bryg. Sławomirowi Kowalczykowi.

Zdjęcia: kpt. Rafał Dobraczyński

st. asp. Tomasz Stachyra – KW PSP Lublin