Powierzenie pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim.

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Zenon Pisiewicz powierzył z dniem 13 kwietnia 2024 roku pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim st. kpt. Sebastianowi Pyciowi.

Decyzję wręczył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Zenon Pisiewicz w obecności pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim mł. bryg. Kamila Młyńca.

Zdjęcia: st. bryg. Katarzyna Grzegorczyk-Wysocka