Pierwsze decyzje w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego w powiecie opolskim wręczone.

31 marca 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pojawili się pierwsi strażacy ratownicy Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy odebrali decyzje przyznające świadczenie ratownicze.
Po sprawdzeniu złożonych dokumentów, st. bryg. Sławomir Kowalczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim uroczyście wręczył decyzje dla strażaków reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gmin Józefów nad Wisłą, Łaziska, Wilków. Świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł miesięcznie przyznawane jest strażakom ratownikom OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Dodatek jest wypłacany przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.
Zdjęcia: Wspólnota Opolska