Zakończenie remontu świetlicy.

We wtorek 14 listopada 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim odbyła się uroczystość symbolicznego otwarcia wyremontowanego pomieszczenia świetlicy. Inwestycja została wykonana w partnerstwie z gminami, powiatem, Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim i Lubelskim ...

Skip to content