Od 10 lutego br. numer alarmowy 998 na terenie powiatu opolskiego został przełączony do CPR.

 

Województwo lubelskie jako drugie w kraju przełącza numer alarmowy 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach programu pilotażowego, a jego ocena będzie miała wpływ na decyzję co do kontynuacji tego procesu w pozostałych województwach.

Celem przedsięwzięcia jest szybsze powiadamianie służb ratowniczych, możliwość jednoczesnego powiadomienia o zdarzeniu wszystkich możliwych służb, eliminowanie i filtrowanie wywołań niezasadnych, zastępowalność na wypadek przeciążenia lub awarii systemu, obsługa zgłoszeń obcojęzycznych, obsługa zgłoszeń typu eCall (zgłoszenia z samochodów) oraz SMS.

 

               Na dzień 10 lutego 2021 r. dla powiatu opolskiego zaplanowane zostało przełączenie numeru alarmowego straży pożarnej 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie.

Oznacza to, że po tej dacie osoba dzwoniąca z terenu powiatu opolskiego na numer alarmowy 998 (dotychczas odbierany przez strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim) zostanie połączona z operatorem CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do tut. komendy za pomocą systemu teleinformatycznego. Strażak na podstawie otrzymanego z CPR zgłoszenia zadysponuje odpowiednie do sytuacji siły i środki oraz będzie koordynował prowadzone działania.

Zmiana ta nie oznacza zatem, że numer alarmowy 998 znika, on dalej funkcjonuje, z tym że zgłaszający nie dodzwoni się bezpośrednio do komendy PSP, tylko do operatora CPR. W czerwcu 2018 r. w ten sam sposób został przekierowany numer alarmowy policji 997, a na rok 2024 planowane jest przełączenie numeru alarmowego pogotowia 999 i zakończenie koncentracji numerów alarmowych w Polsce. Zgłoszenia alarmowe wykonywane na numer 112 również są odbierane w CPR.