Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim

W dniu 21 lutego 2019 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim odbyła się narada roczna podsumowująca działalność opolskiej komendy za rok 2018.

W naradzie udział wzięli strażacy i pracownicy komendy oraz zaproszeni goście m.in. st. bryg. Szczepan Goławski Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Dariusz Piotrowski – Starosta Opolski, Grzegorz Kapica – Burmistrz Józefowa nad Wisłą, Sławomir Plis – Burmistrz Opola Lubelskiego, Przemysław Kowalski – Wójt Gminy Chodel, Karol Grzęda – Wójt Gminy Łaziska, Daniel Kuś – Wójt Gminy Wilków.

Naradę otworzył p.o. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim bryg. Dariusz Popek, który podziękował za zaangażowanie w służbie w minionym roku podległym strażakom. Następnie kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych komendy przedstawili zadania realizowane w 2018 roku i plany na rok bieżący.

Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski zabierając głos na naradzie przedstawił informacje dotyczące realizowanych zadań w 2018 roku przez Państwową Straż Pożarną na terenie województwa lubelskiego oraz omówił główne plany i zamierzenia na rok bieżący.