Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego podsumowująca rok 2020

 

5 marca 2021 roku odbyła się narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego w formie spotkania on-line.

5 marca 2021 roku odbyła się narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną narada odbyła się w formie wideokonferencji on-line.
W odprawie udział wzięli komendanci miejscy i powiatowi PSP oraz zaproszeni goście:
• Reprezentujący Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę – wicewojewoda Bolesław Gzik
• Reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego – Tadeusz Szymanek – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
• bryg w st. spocz. Grzegorz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie.

Podczas narady Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski omawiając przygotowaną prezentację – wspólnie ze swoimi zastępcami st. bryg. Szczepanem Goławskim i st. bryg. Piotrem Zmarzem szczegółowo podsumowali realizowane zadania w 2020 roku oraz przedstawili plany na rok bieżący. Następnie głos zabrali zaproszeni goście dziękując całej formacji za zaangażowanie i ofiarną służbę.

W 2020 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie woj. lubelskiego interweniowały 27835 razy, prowadząc działania przy 7593 pożarach, 18783 miejscowych zagrożeniach,1459 alarmach fałszywych. Średnio każdego dnia, jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły działania 76 razy.

Opracowanie i zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin