Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować