logo psp

Konkurs na projekt logo z okazji 150-lecia Straży Pożarnej w Lublinie

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Grzegorz Alinowski ogłasza konkurs na projekt znaku graficznego (logo) z okazji 150-lecia Straży Pożarnej w Lublinie.

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, w szczególności do grafików, projektantów, artystów plastyków, absolwentów i pracowników naukowych wyższych uczelni o profilu artystyczno-plastycznym. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które w dniu zgłoszenia udziału w konkursie ukończyły 18 rok życia, stale zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Logo 150-lecia istnienia Straży Pożarnej w Lublinie będzie miało zastosowanie do celów promocyjnych, identyfikacyjnych, a także popularyzatorskich, związanych z działalnością straży pożarnej.

Szczegóły konkursu, w tym warunki uczestnictwa zawarte zostały w Regulaminie konkursu (link poniżej).

REGULAMIN KONKURSU na projekt logo z okazji 150-lecia Straży Pożarnej w Lublinie