Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA W OPOLU LUBELSKIM    tel. 81 827-20-08 wewn. 107

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej
kpt. mgr inż. Bartłomiej MYSZAK

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej
st. kpt. mgr Rafał DOBRACZYŃSKI