Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA W OPOLU LUBELSKIM    tel. 81 827-20-08 wewn. 107


Dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
bryg. mgr inż. Paweł DZIKOWSKI

p.o. Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
kpt. mgr inż. Bartłomiej MYSZAK

Skip to content