Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Poniatowej

4 czerwca na Stadionie Miejskim w Poniatowej odbyły się zawody sportowo-pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu opolskiego. W tegorocznych zawodach udział wzięły 22 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Meldunek o gotowości młodych adeptów pożarnictwa do zawodów złożył na ręce Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim st. kpt. Marcina Jargieło, Komendant Zawodów st. kpt. Rafał Dobraczyński, a otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk.

Klasyfikacja końcowa zawodów:

Drużyny żeńskie:

I m. w powiecie opolskim: MDP Boiska (gm. Józefów nad Wisłą),

II m. w powiecie opolskim: MDP Kraczewice (gm. Poniatowa),

III m. w powiecie opolskim: MDP Niezdów (gm. Opole Lubelskie).

W podziale na gminy:

– Gmina Józefów nad Wisłą:

I m. MDP Boiska.

– Gmina Opole Lubelskie:

I m. MDP Niezdów .

– Gmina Poniatowa:

I m. MDP Kraczewice,

II m. MDP Szczuczki Kolonia,

III m. Poniatowa Wieś.

Drużyny męskie:

I m. w powiecie opolskim: MDP Mazanów (gm. Józefów nad Wisłą),

II m. w powiecie opolskim: MDP Kowala Pierwsza (gm. Poniatowa),

III m. w powiecie opolskim: MDP Świdno (gm. Chodel).

W podziale na gminy:

– Gmina Chodel:

I m. MDP Świdno

– Gmina Józefów nad Wisłą:

I m. MDP Mazanów,

II m. MDP Józefów nad Wisłą,

III m. Chruślina.

– Gmina Karczmiska:

I m. MDP Karczmiska.

– Gmina Łaziska:

I m. MDP Łaziska.

– Gmina Opole Lubelskie:

I m. MDP Kluczkowice,

II m. MDP Puszno Godowskie,

III m. MDP Niezdów,

IV m. MDP MDP Skoków II;

V m. MDP Skoków I,

VI m. MDP Janiszkowice.

– Gmina Poniatowa:

I m. MDP Kowala Pierwsza,

II m. MDP Poniatowa Wieś,

III m. MDP Poniatowa – Miasto,

IV m. MDP Kraczewice,

V m. MDP Kowala Druga.

Zawodnikom, biorącym udział w zawodach nagrody wręczyli włodarze poszczególnych gmin biorących udział w wydarzeniu.

Celem zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych jest w szczególności:

– mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego,

– ocena stanu wyszkolenia członków drużyn MDP,

– popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa,

– wyłonienie najlepszych drużyn,

– przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów.

tekst: st. kpt. Rafał Dobraczyński

zdjęcia: st. kpt. Rafał Dobraczyński, dh. Paweł Stojak – OSP Józefów nad Wisłą