Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 2018

        W dniu 1 czerwca 2018 r. w Józefowie n/Wisłą odbyły się gminne młodzieżowe zawody sportowo – pożarnicze według regulaminu CTiF.
W zawodach wzięło udział 1
1 drużyn z terenu gmin Józefów n/Wisła, Łaziska, Opole Lubelskie i Poniatowa.

Zawody sportowo – pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest w szczególności:

– popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

– kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży,

– mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,

– ocena stanu wyszkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

– wyłonienie najlepszych drużyn,

– przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Na ogólny wynik drużyny składa się suma punktów uzyskanych w konkurencji rozwinięcia bojowego oraz w konkurencji biegu sztafetowego na 400 m z przeszkodami.

Zwycięzcy zawodów w poszczególnych gminach:

Gmina Józefów n/Wisła:

drużyna dziewczęca: MDP Boiska – 1020 pkt.

drużyna chłopięca: MDP Józefów n/Wisłą – 999 pkt.

Gmina Łaziska:

Drużyna chłopięca: Szkoła Podstawowa w Łaziskach – 978 pkt.

Gmina Opole Lubelskie:

drużyna dziewczęca: Szkoła Podstawowa w Kluczkowicach – 1006 pkt.

drużyna chłopięca: Szkoła Podstawowa w Niezdowie – 988 pkt.

Gmina Poniatowa:

drużyna chłopięca: MDP Kowala II – 1031 pkt.