ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Dnia 31 marca 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – eliminacje powiatowe. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu Lubelskim przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim. Turniej przeprowadzono w trzech grupach wiekowych: uczniowie klas I-IV szkół podstawowych, uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Laureatami w poszczególnych grupach wiekowych zostali:

W I grupie:
1. Filip Szędzioł

W II grupie:
1. Patrycja Kowalczyk

W III grupie:
1. Bartosz Pogoda

Do eliminacji wojewódzkich zostali zakwalifikowani zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Rafał Dobraczyński