Egzamin kurs podstawowy OSP

W dniu 19.09.2020 (sobota) o godzinie 9.00 odbędzie się egzamin teoretyczny oraz praktyczny dla uczestników kursu podstawowego strażaków-ratowników będących członkami Ochotniczych Straży Pożarny, który organizowany był w dniach 15.02.2020 – 21.08.2020.

Do egzaminu mogą przystąpić druhowie OSP, którzy zaliczyli cześć teoretyczną oraz cześć praktyczną kursu (obecności oraz zaliczenia na platformie e-learning), posiadają aktualne badania lekarskie oraz zaliczyli próbę w komorze dymowej OSz KW PSP w Lublinie (18-21.08.2020 r.)

Uczestnicy kursu (strażacy) winni być wyposażeni w dniu 19.09.2020 r. (obowiązuje umundurowanie koszarowe) :

  • maseczki ochronne,
  • umundurowanie koszarowe,
  • długopis,
  • dowód osobisty,
  • ubranie specjalne,
  • hełm
  • rękawice specjalne,
  • buty specjalne.