samochód strażacki

Działania ratownicze podejmowane przez jednostki PSP i OSP w ramach pomocy humanitarnej

10 marca 2022 r. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Tomasz Podkański wspólnie z funkcjonariuszami KM PSP w Lublinie wzięli udział w wizjach lokalnych na terenie dworców PKP i PKS w Lublinie. Podjęto decyzję o wsparciu działań prowadzonych przez punkt recepcyjny zlokalizowany na terenie dworca kolejowego „Lublin Główny”. W działania zaangażowano strażaków PSP oraz OSP. Strażacy zaangażowani są przede wszystkim w  pomoc w transporcie osób z dworca do miejsc pobytowych na terenie miasta oraz województwa lubelskiego.

 

Ponadto w związku z sytuacją na Ukrainie jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej realizują następujące zadania:

  1. Transport osób z przejść granicznych do punktów recepcyjnych.
  2. Transport osób z punktów recepcyjnych do miejsc pobytowych na terenie województwa i kraju.
  3. Transport żywności, łóżek, materacy, pościeli, koców, wody pitnej, artykułów higienicznych do punktów recepcyjnych i miejsc pobytowych.
  4. Rozstawienie namiotów pneumatycznych z nagrzewnicami jako doraźnych miejsc ogrzania się dla osób oczekujących.
  5. Zorganizowanie transportu sprzętu pożarniczego i pojazdów pożarniczych na Ukrainę, celem wsparcia jednostek ochrony przeciwpożarowej Ukrainy.
  6. Inne doraźne działania wspierające utrzymanie punktów recepcyjnych oraz miejsc pobytowych.
  7. Koordynacja transportu osób prowadzonego przez prywatnych przewoźników
    z punktów recepcyjnych oraz przejść granicznych do punktów pobytowych na terenie kraju. Parking buforowy dla autobusów wyznaczony został w Sitańcu, pow. zamojski, przy drodze krajowej nr 17.

 

Codziennie na terenie województwa lubelskiego w działaniach bierze udział  ponad 250 strażaków PSP oraz OSP. Autobusy i busy PSP ostatniej doby przetransportowały niemalże 14 tys. osób, a od dnia 25 lutego przetransportowano łącznie 170 tys. osób.

 

W związku z bardzo dużą potrzebą w zakresie transportu osób zwrócono się z apelem do prywatnych firm o pomoc w tym zakresie. Od dnia 6 marca Państwowa Straż Pożarna koordynuje transport osób z punktów recepcyjnych przy pomocy ponad 110 prywatnych firm transportowych.

 

Opracowanie i zdjęcia: Zespół prasowy LKW PSP