Ćwiczenia w zakładzie Orzeł S.A. w Poniatowej

W dniu 27 czerwca 2017 r.  w zakładzie produkcji granulatu gumowego Orzeł S.A. w Poniatowej odbyły się ćwiczenia na obiekcie.

W ćwiczeniach udział brali strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim pełniący służbę
w czasowym Posterunku PSP w Poniatowej oraz strażacy ochotnicy z gminy Poniatowa z jednostek włączonych do KSRG: OSP Kraczewice, OSP Poniatowa-Miasto i OSP Poniatowa Wieś.

Celem ćwiczeń było zapoznanie się z obiektem, rozkładem pomieszczeń, drogami dojazdowymi do obiektu a także z zagrożeniami wynikającymi z profilu działalności zakładu. W trakcie ćwiczeń doskonalono umiejętności dowódcze
i wykonawcze a także weryfikowano gotowość operacyjną sił i środków do wykorzystania w działaniach ratowniczo – gaśniczych.