Ćwiczenia powiatowe jednostek OSP włączonych do KSRG

          W piątek 26. sierpnia br. w miejscowościach Mazanów i Prawno (gm. Józefów nad Wisłą) odbyły się ćwiczenia powiatowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu, z terenu gminy Józefów nad Wisłą.

W oficjalnym otwarciu ćwiczeń powiatowych udział wzięli:
– Komendant Powiatowy PSP w Opolu Lubelskim st. bryg. Sławomir KOWALCZYK
– Starosta Opolski – Dariusz PIOTROWSKI
– Burmistrz Józefowa nad Wisłą – Grzegorz KAPICA
– Burmistrz Opola Lubelskiego – Sławomir PLIS
– Burmistrz Poniatowej – Paweł KARCZMARCZYK
– Wójt gminy Wilków – Daniel KUŚ
– Wójt gminy Łaziska – Karol GRZĘDA

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności radzenia sobie podczas zdarzeń, w których mogą brać udział strażacy każdego dnia. W ramach ćwiczeń przygotowano założenia z zakresu:

  • ratownictwa wodnego – w tym ćwiczeniu brały udział jednostki OSP KSRG przewidzianych do ratownictwa wodnego. W ramach założenia, zastępy miały za zadanie zwodowanie sprzętu pływającego, odpowiednie zabezpieczenie ratowników w łódkach, podpłynięcie do osoby znajdującej się w wodzie, ewakuacja topielca na pokład, rozpoczęcie udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy medyczne jeszcze na łódce, kontynuowanie czynności ratowniczych na brzegu, przekazanie poszkodowanego.
  • pożarów wewnętrznych – w tym ćwiczeniu zastępy miały za zadanie zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wprowadzić rotę ratowników do palącego się obiektu, przeszukać pomieszczenia i ewakuować poszkodowanego, ugasić zauważony pożar.
  • przepompowywania – w tym ćwiczeniu zastępy miały na celu dokonać przepompowywania wody z akwenu wodnego wszystkimi możliwymi sposobami jaki jednostka jest wstanie dokonać transportu wody na odległość z wykorzystaniem dostępnej armatury. W ruch poszły pompy pływające, szlamowe, motopompy, aby w przypadku konieczności zbudowania zasilania wodnego, strażacy byli świadomi, na ile sposobów są w stanie podać wodę ze swojego pojazdu, bądź zasilić swój zbiornik wodny.
  • cięcia pilarkami – sprawdzano techniki zabezpieczenia miejsca zdarzenia, podejścia do obiektów wymagających ścięcia, a także zastosowanie odpowiednich technik w zależności od zastanego ułożenia wiatrołomu.
  • ratownictwa technicznego – w tym ćwiczeniu strażacy mieli za zadanie działanie w zawalonych budynkach lub grożących zawaleniem, a także korzystanie z poduszek wysokociśnieniowych w celu ewakuowania osoby przygniecionej.
  • ratownictwa medycznego – w tym założeniu strażacy mieli do wykonania udzielenie pomocy osobom, znajdującym się w bezpośrednim zagrożeniu utraty zdrowia i życia. Przygotowano pozorantów, którym strażacy mieli udzielić pomocy, dokonać wyboru odpowiednich priorytetów leczniczych, udzielić pomocy w zależności od wykonanej segregacji medycznej.

Wszystkie zadania były wykonywane przez zastępy pojedynczo, co wymagało odpowiedniej organizacji działań na miejscach pozorowanych zdarzeń, wymagało od jednostek wzajemnego współdziałania, a także koordynacji wykonywanych czynności. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, iż zastępy były dysponowane do przygotowanych zdarzeń zaraz po ukończeniu zdarzenia poprzedniego. Wymagało to od uczestników, szybkiej regeneracji i mobilizacji do nowego działania, w czym uniemożliwiała pogoda panująca podczas wszystkich założeń.

Na zakończenie ćwiczeń poszczególni rozjemcy przestawili najczęściej popełniane błędy, a w podsumowaniu Komendant Powiatowy PSP w Opolu Lubelskim st. bryg. Sławomir KOWALCZYK podziękował za udział w manewrach wszystkim biorącym udział zastępom.

Ćwiczenie powiatowe przygotował wydział operacyjno-rozpoznawczy Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim z zastępcą Naczelnika wydziału kpt. Marcinem JARGIEŁO na czele. W przeprowadzenie ćwiczeń włączyli się także funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Opolu Lubelskim pod kierownictwem Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Opolu Lubelskim bryg. Pawła DZIKOWSKIEGO.

Podziękowania dla pozorantów epizodów medycznych. Dla:
Miłosza i Jakuba z OSP Boiska gm. Józefów nad Wisłą
Sylwii z OSP Mazanów.

Tekst: st. asp. Stanisław Kamela
Zdjęcia:
– Galeria nr 1 : st. kpt. Rafał Dobraczyński
– Galeria nr 2: st. asp. Stanisław Kamela

Galeria nr 1

Galeria nr 2