Ćwiczenia na obiekcie Sanktuarium św. Stanisława Biskupa Męczennika w Piotrawinie

W dniach 24-26 czerwca 2019 roku w Parafii pw. Tomasza Apostoła i św. Stanisława odbyły się ćwiczenia na obiekcie dla wszystkich zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Opolu Lubelskim. Ćwiczenia wynikały z planu doskonalenia zawodowego strażaków podziału bojowego i miały na celu:
– zapoznanie z obiektami znajdującymi się na terenie kościoła,
– sprawdzeniu możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
– sprawdzeniu dróg dojazdowych do obiektów oraz drogi pożarowej,
– sprawdzeniu funkcjonowania przeciwpożarowej sieci wodociągowej w okolicy,
– doskonaleniu umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
– doskonaleniu umiejętności dowódczych,
– zapoznaniu z rozmieszczeniem i usytuowaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Kościół parafialny pw. Tomasza Apostoła i Św. Stanisława BM w Piotrawinie i wolno stojąca kaplica pw. św. Stanisława BM, wzniesione w latach 1437-1441, uznawane są dziś za najstarsze i najcenniejsze zabytki na Lubelszczyźnie (najstarszy kościół na Lubelszczyźnie – nie licząc kaplicy św. Anny na zamku lubelskim), ale także za najstarsze i najcenniejsze budowle gotyckie w Polsce. Nowy piotrawiński kościół wybudowano w stylu gotyckim, z nieotynkowanej, czerwonej cegły, wiśniówki, uzupełnianej zendrówką, czyli cegłą ceramiczną, wypalaną do granicy zeszklenia. W tym samym czasie nad grobem Piotra Strzemieńczyka powstała murowana kaplica. Obydwie budowle do dnia dzisiejszego możemy oglądać w niemal niezmienionej formie.
(Na podstawie: strona)

W ćwiczeniach wzięły udział zastępy GBARt 2,5/24 Mercedes 481[L]23 i SHD 23 MAN 481[L]53.

Tekst i foto: mł. asp. Stanisław KAMELA