Ćwiczenia na lodzie

W ramach doskonalenia zawodowego w dniach od 15 do 17 stycznia 2018 r. poszczególne zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Opolu przeprowadziły ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego. Ćwiczenia zostały zorganizowane na zamarzniętym naturalnym zbiorniku wodnym w Opolu Lubelskim. Ćwiczenia praktyczne poprzedzał instruktaż z zakresu bezpieczeństwa na obszarach zalodzonych, zabezpieczenia ratowników oraz zasad ewakuacji osób poszkodowanych z wody.

Pierwszym etapem ćwiczeń praktycznych było przygotowanie ratownika do wejścia na pokrywę lodu oraz kolejnego ratownika do wody (jako osoby poszkodowanej). Zabezpieczenie ratowników polegało na użyciu między innymi odpowiedniego wyposażenia indywidualnego: kombinezonów do pracy w wodzie, kamizelek asekuracyjnych. Ponadto jako zabezpieczenie zastosowano: rzutkę ratowniczą z liną zamocowaną do kamizelki ratownika. Kolejnym etapem ćwiczeń praktycznych było dotarcie do osoby zagrożonej. Wykorzystano do tego specjalny sprzęt z zakresu ratownictwa wodnego, tzw. sanie do ratownictwa lodowego, jak również sprzęt znajdujący się na wyposażeniu samochodu pożarniczego – drabina nasadkowa i deska ortopedyczna. Do sprawniejszego poruszania się ratownika na lodzie wykorzystano raki, natomiast ratownik na saniach lodowych wykorzystywał kolce lodowe. Po dotarciu do osoby zagrożonej, rozpoczął się kolejny etap ćwiczeń: ewakuacja do miejsca bezpiecznego z zastosowaniem odpowiedniej techniki podejmowania poszkodowanego. Ostatnim etapem ćwiczeń było wdrożenie odpowiednich procedur z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego, z uwzględnieniem niebezpieczeństw związanych z przebywaniem w zimnej wodzie, skutków tonięcia i hipotermii.

Osobom, pod którymi załamał się lód, w wielu przypadkach są w stanie pomóc świadkowie zdarzenia. Jeśli zachowają szczególną ostrożność, mogą wykorzystać przedmioty znajdujące się pod ręką – np. szalik, długą grubą gałąź, kij hokejowy czy sanki.  Za każdym razem świadkowie zdarzenia przed przystąpieniem do udzielania pomocy powinni  wezwać fachową pomoc – straż pożarną (telefon 112 lub 998).