Bezpieczne Lodowiska 2024

Mając na uwadze podniesienie poziomu bezpieczeństwa w okresie sezonu zimowego, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej organizuje akcję „Bezpieczne Lodowiska 2024” polegającą na udzielaniu pomocy w wylewaniu wody na uprzednio przygotowane miejsca do założenia lodowisk lub ślizgawek m. in. na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itp.

Akcja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte sztuczne lub naturalne zbiorniki wodne.
Założenia akcji „Bezpieczne Lodowiska 2024”

Strażacy udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela
terenu na wylanie lodowiska.

Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawienie barierek.
Pomocy w przygotowaniu lodowiska powinna udzielić najbliższa Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza PSP lub jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator.