Akcja oddawania krwi w KP PSP Opole Lubelskie

W dniu 19 czerwca 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim odbyła się akcja oddawania krwi. Akcja miała na celu zachęcenie mieszkańców do honorowego oddawania krwi, co jest niezwykle ważne dla zaspokojenia potrzeb krwi w szpitalach i dla ratowania życia. To kontynuacja prowadzonej przez wiele lat aktywności w zakresie prowadzenia zbiórek krwi, której organizatorem jest Klub HDK PCK działający przy Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim.

W akcji, zorganizowanej w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim wzięło udział 23 osoby. Dla 7 osób to była pierwsza okazja by oddać krew, czując satysfakcję z możliwości niesienia pomocy innym. Pozostałym dawcom zależało na kontynuowaniu swojego długotrwałego zaangażowania w oddawanie krwi, czując się odpowiedzialnymi za wspieranie lokalnej społeczności.

Akcja oddawania krwi w KP PSP w Opolu Lubelskim była doskonałym przykładem wzajemnej solidarności i pomocy społeczności lokalnej. Dzięki uczestnictwu mieszkańców udało się zebrać 7 200 ml krwi, co będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie stanów magazynowych w banku krwi. Jest to również dowód na to, jak ważne jest oddawanie krwi i jaką wartość ma dla społeczności lokalnej. Finalnie krew oddało 16 dawców z terenu powiatu opolskiego, którzy przybyli do jednostki strażackiej w słusznym celu.

Tekst i zdj.: mł. kpt. Stanisław Kamela