1 marca – Światowy Dzień Obrony Cywilnej

 

Obrona cywilna to system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Szefem Obrony Cywilnej Kraju w Polsce jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, od 5 grudnia 2019 r. nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Światowy Dzień Obrony Cywilnej jest obchodzony corocznie 1 marca.  Święto to zostało ustanowione w 1990 roku przez zgromadzenie ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej (ang. The International Civil Defence Organisation, ICDO).

Obchody  tego Dnia są okazją do:
– podkreślenia znaczenia obrony cywilnej i podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie,
– uznania wysiłku  i dokonań wszystkich krajowych służb, odpowiedzialnych za zwalczanie klęsk żywiołowych.

Aktualnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z komendantem głównym PSP trwają prace nad nowelizacją przepisów dotyczących obrony cywilnej w Polsce, których efektem będzie stworzenie przepisów prawnych i rozwiązań systemowych umożliwiających adaptację wobec ciągle zmieniających się wyzwań i zagrożeń.

 

Opracowanie: zespół prasowy KG PSP